เตรียมความพร้อม

นายปฐมพงษ์  ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมเตรียม
ความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร.ขยายโอกาส
ระดับภาคเหนือ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒

รูปภาพ: