ติดต่อเรา

CONTACT US

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
เลขที่ 52 หมู่ 6 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000  
โทร. 0-5451-1605, 0-5462-3180 โทรสาร. 0-5451-1589 
email : saraban@phrae1.go.th