การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

30 พฤศจิกายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน การบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐและเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนายสัญญา สิทธิเสนานางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม

ร่วมงานวันรำลึกวีรกรรมเสรีไทย ประจำปี 2566 เ

30 พฤศจิกายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมงานวันรำลึกวีรกรรมเสรีไทย ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสำนึกในบุญคุณของเสรีไทยที่ได้ร่วมกันเสียสละเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติไทยในสงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นการกระตุ้นให้สังคมได้เรียนรู้เอาแบบอย่างการรักชาติของเสรีไทยไปใช้เพื่อช่วยกันทำงานให้สังคม และประเทศชาติเพื่อให้สังคมตื่นตัวเข้ามาเรียนรู

รับชมรายการ "พฤหัสฯ เช้า...ข่าว สพฐ."

30 พฤศจิกายน 2566 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 5/2566 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐ.

การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 12/2566

29 พฤศจิกายน 2566 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ประธานอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 12/2566 ณ ห้องประชุมยมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.

เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

29 พฤศจิกายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงศ์จินดา

เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

29 พฤศจิกายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงศ์จินดา

การประชุมการคัดเลือกผลงาน “โครงการสรรค์สร้าง ปันประสบการณ์การอ่าน” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

28 พฤศจิกายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกผลงาน “โครงการสรรค์สร้าง ปันประสบการณ์การอ่าน” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 มีโรงเรียนส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 5 โรงเรียน โดยแบ่งผลงานเป็น 2 ระดับ ในระดับประถมศึกษา มีรร.ที่ส่งผลงานจำนวน 4 รร.ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือฯ โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ โรงเรียนวัดกาญจนารามฯและโรงเรียนอนุบาลแพร่ ระดับมัธยมศึกษามีโรงเรียนส่งผล

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed