การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 11/2565

5 ตุลาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการ

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 8/2565

5 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบ Video Conferenceเพื่อรับฟังข้อราชการในการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายณ ห้องกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ข้าราชการกลุ่มนิเทศฯ

5 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ข้าราชการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2565ณ ห้องประชุมยมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1โดยมีนายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุม

รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 35/2565

5 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 35/2565 ประจำวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 ผ่านระบบ Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ.

ประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ วิชาชีพและด้านความรู้ความสามารถพิเศษ

นที่ 4 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ วิชาชีพและด้านความรู้ความสามารถพิเศษ วิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ของ นายโสภณ สุธรรม ผอ.โรงเรียนบ้านแม่แรม โดยมี นายคมสัน ธรรมสรางกูล ผอ.รร.ไทยรัฐวิทยา 31/ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี และ นายเด็จจพงษ์ กาญจนพงษ์ชัย

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

4 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และรายงานสร

กิจกรรมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565

3 ตุลาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ในกิจกรรมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีนายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed