การประชุมคณะกรรมการบรรณาธิการกิจ ร่างหลักสูตรตำนานวัดพระธาตุช่อแฮ

23 มีนาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบรรณาธิการกิจ ร่างหลักสูตรตำนานวัดพระธาตุช่อแฮ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566

23 มีนาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

การหารือแนวทางประชุมหน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน ร่วมกับกิจกรรมถนนคนเดิน จังหวัดแพร่

21 มีนาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ ใจภักดีผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายเกรียงไกร ทิศา ผอ.กลุ่มอำนวยการให้การต้อนรับ นายมังกร เนตรจำนงค์ กรรมการหอการค้าจังหวัดเเพร่ และคณะ ในการหารือแนวทางประชุมหน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน ร่วมกับกิจกรรมถนนคนเดิน จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดแพร่ และเกิดการค้าขาย โดยจัดบริเวณถนนเจริญเมืองตลอดทั้งสาย ตั้งแต่สี่แยกสถานีตำรวจภูธรเมืองแพร

การประชุมเพื่อตรวจสอบข้อมูลตามประเด็นการติดตาม ประเมิน การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

21 มีนาคม 2566 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อตรวจสอบข้อมูลตามประเด็นการติดตาม ประเมิน การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

รับบมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ "ห้องเรียนสดใสจากใจ PEA"

21 มีนาคม 2566 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติรับบมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ "ห้องเรียนสดใสจากใจ PEA" จากคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.แพร่ ประธานชมรมผู้จัดการ, ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนการช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคเหนือ (จ.พิษณุโลก) ชมรมเทคโนโลยีดิจิทัล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทสามารถเทเลคอม จำกัด (มหาชน)โดยมีศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด (คูเมืองโบราณเมืองแพร่)

21 มีนาคม 2566 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรสพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด (คูเมืองโบราณเมืองแพร่) ณ สถาบันพัฒนาการป่าไม้ (โรงเรียนป่าไม้เดิม) ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

ปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา

21 มีนาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2566 โดยมีศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เป็นพี่เลี้ยงในการฝึกประสบการณ์

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed