ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 2/2567

18 เมษายน 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อราชการสำคัญเร่งด่วน และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18 เมษายน 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางปนัดดา อุทัศน์ ,นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรกลุ่มบริการงานบุคคล เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อราชการสำคัญเร่งด่วน และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Video Conference zoom Meeting ณ ห้องกระดังงา สำนักงานเขตพื

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1

18 เมษายน 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง โดยมี นางปนัดดา อุทัศน์, นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลกรของสพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการอบรม

ไหว้พระ ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน สพป.แพร่ เขต 1 เนื่องในวันขึ้นปีใหม่เมืองและวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

18 เมษายน 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ ,นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ไหว้พระ ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน สพป.แพร่ เขต 1 เนื่องในวันขึ้นปีใหม่เมืองและวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งประกอบพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารและให้พรเพื่อเป

รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 16/2567

18 เมษายน 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางปนัดดา อุทัศน์ ,นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 16/2567 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2567 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ.

ลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

17 เมษายน 2567 นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับนายวิเศษ เชยกระรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ ที่ 16 ณ ห้องประชุม Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ร่วมพิธีถวายน้ำอบ น้ำหอมและรับพรจากพระมหาเถระ พิธีขอขมาคารวะเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ และรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

17 เมษายน 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมพิธีถวายน้ำอบ น้ำหอมและรับพรจากพระมหาเถระ พิธีขอขมาคารวะเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ และรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เนื่องในป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ศาลากลางจังหวัดแพร่ และคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ

11 เมษายน 2567 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางวิมลสิริ ประเทือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายธิติพงษ์ เสนาพงษ์ พนักงานราชการ นางสาวจรัสศรี ใจน้ำ และนางสาวปวีณ์นุช มะทะ นิสิตผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหาร พระคร

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2567

11 เมษายน 2567 นางปนัดดา อุทัศน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียน ทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 16 ปี 2567 ครั้งที่ 2/2567

11 เมษายน 2567 นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียน ทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 16 ปี 2567 ครั้งที่ 2/2567 ภายหลังคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสัมภาษณ์นักเรียน จำนวน 10 ราย เมื่อวันที่ 3 - 4 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายชุติเดช

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน