ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

บริหารอัตรากำลัง

13 ธันวาคม 2561 : นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประธานเครือข่ายการศึกษาทุกเครือข่ายในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1

ข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนสังกัด สพฐ.

13 ธันวาคม 2561 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยทีมบริหาร ประธานเครือข่ายการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมประชุม Video conference เรื่องติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." วันที่ 12 ธันวาคม 2561

12 ธันวาคม 2561 : นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ร่วมกับข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมกลุ่มนิเทศฯ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมทั้งปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่่มารายงานตัว จำนวน 8 คน ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

ประชุม 3 เขตพื้นที่การศึกษา

7 ธ.ค.61 : นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมุลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอการบรรจุ แต่งตั้งและย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนสังกัด สพฐ.

7 ธ.ค.61 : นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนสังกัด สพฐ. ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมทั้งรับชมการถ่ายทอดผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์จาก สพฐ.พร้อมกันทั่วประเทศ

พิจารณาเครื่องราชอิสริยาภรณ์

6 ธ.ค.61 : นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาตรวจสอคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

 

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร

5 ธันวาคม 2561 : นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นำข้าราชการและลูกจ้าง “สวมเสื้อเหลือง-ตักบาตร วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ” บริเวณหน้าวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรฯ

4 ธ.ค.61 : นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิทยากรการพัฒนาและหลักสูตรการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ. ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนธันวาคม 2561

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 โดยก่อนที่จะเข้าสู่วาระประชุมได้นิมนต์พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ มาบรรยายธรรม และมีการมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่นที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2561 ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) และระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎ

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน