ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

พิธีเปิดกิจกรรมเครือข่ายนักเรียน D.A.R.E. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)

17 กรกฎาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนายกฤษกร กองคำ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมเครือข่ายนักเรียน D.A.R.E. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.

เข้าร่วมการประชุมรับฟังการป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา

16 กรกฎาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางรุ่งนภา จันทร์ดง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมรับฟังการป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

เข้าศึกษาดูงานสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 กรกฎาคม 2567 นางปนัดดา  อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายพิพัฒน์  ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางพัทธ์ธีรา บุญทน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และโรงเรียนพี่เลี้ยง  เข้าศึกษาดูงานสถานีวิทยุ

นิเทศติดตาม และรายงานผลการนำร่องทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือประเภสามัญ

11 กรกฎาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง มอบหมายให้นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย คณะกรรมการนิเทศ ประกอบด้วย นางกัลย์ณภัส ถุงคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 นางรจนา กาแก้ว ศึกษานิเทศก์ ศธจ.แพร่ และนางสิรินภรณ์ เวียงอินทร์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดแพร่ นิเทศติดตาม และรายงานผลการนำร่องทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือประเภสามัญ ของโรงเรียนบ้านปงท่าข้าม สพป.แพร่ เขต 2 โดยมีนายชาญณรงค์ จันทร์ป้อม ผอ.โรงเร

เข้าร่วมการประชุมโครงการ “ส่งเสริมความเข้มแข็ง 1 อำเภอ 1 สถานศึกษาคุณภาพ” ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2567

11 กรกฎาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางอริศรา จันทยุทธ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมโครงการ “ส่งเสริมความเข้มแข็ง 1 อำเภอ 1 สถานศึกษาคุณภาพ” ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพัฒนาและต่อยอดนวัตก

เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ปี 2567”

11 กรกฎาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ปี 2567” เพื่อสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายในการเสริมสร้างการเป็นเยาวชนคนดีของสังคมและประเทศชาติ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีกรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ผู้บริหาร สพป.แพร่ เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดแพร่ คณะครู และนักเรียน เข้าร

รับชมรายการ “พฤหัสเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 28/2567

11 กรกฎาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายสัญญา สิทธิเสนา นางปนัดดา อุทัศน์ นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 28/2567 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2567 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายจาก สพฐ.

เข้าร่วมพีธีวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต "สมเด็จพระนารายณ์มหาราช"

11 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 น. นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมพีธีวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต "สมเด็จพระนารายณ์มหาราช" โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

การประชุมการกำหนดรูปแบบ วิธีการจัดทำประชาคม

10 กรกฎาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการกำหนดรูปแบบ วิธีการจัดทำประชาคม โดยมี นางปนัดดา อุทัศน์ นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

การประชุมพิจารณาการคัดกรองสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2567

10 กรกฎาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาการคัดกรองสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายกรัณฑ์ สมจิตต์ นางภัทราวรรณ วงศ์พระยา และนายพนมรัตน์ ชาติสิงห์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประ

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน