ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

การประชุมคณะกรรมการบรรณาธิการกิจ ร่างหลักสูตรตำนานวัดพระธาตุช่อแฮ

23 มีนาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบรรณาธิการกิจ ร่างหลักสูตรตำนานวัดพระธาตุช่อแฮ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566

23 มีนาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

การหารือแนวทางประชุมหน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน ร่วมกับกิจกรรมถนนคนเดิน จังหวัดแพร่

21 มีนาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ ใจภักดีผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายเกรียงไกร ทิศา ผอ.กลุ่มอำนวยการให้การต้อนรับ นายมังกร เนตรจำนงค์ กรรมการหอการค้าจังหวัดเเพร่ และคณะ ในการหารือแนวทางประชุมหน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน ร่วมกับกิจกรรมถนนคนเดิน จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดแพร่ และเกิดการค้าขาย โดยจัดบริเวณถนนเจริญเมืองตลอดทั้งสาย ตั้งแต่สี่แยกสถานีตำรวจภูธรเมืองแพร

การประชุมเพื่อตรวจสอบข้อมูลตามประเด็นการติดตาม ประเมิน การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

21 มีนาคม 2566 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อตรวจสอบข้อมูลตามประเด็นการติดตาม ประเมิน การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด (คูเมืองโบราณเมืองแพร่)

21 มีนาคม 2566 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรสพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด (คูเมืองโบราณเมืองแพร่) ณ สถาบันพัฒนาการป่าไม้ (โรงเรียนป่าไม้เดิม) ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

ปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา

21 มีนาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2566 โดยมีศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เป็นพี่เลี้ยงในการฝึกประสบการณ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม ทางการศึกษา โครงการ "พาน้องกลับมาเรียน"

21 มีนาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม ทางการศึกษา โครงการ "พาน้องกลับมาเรียน" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา จำนวน 17 หน่วยงาน ร่วมพิธีลงนาม และมี นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ประธานเครือข่ายการศึกษา และผู้แทนครูโรงเรียน

ร่วมพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

20 มีนาคม 2566 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตามโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" ณ วัดป่าพุทธภูมิสถานพระโพธิญาณ ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ เป็นประธานฝ่าฆราวาส และ พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการ โรงเรียนเครือข่าย โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา

20 มีนาคม 2566 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการ โรงเรียนเครือข่าย โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ และมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวั

การประชุมการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

20 มีนาคม 2566 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เข้าร่วมประชุม

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน