พบปะคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มาฝึกประสบการณ์ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

24 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พบปะคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่มาฝึกประสบการณ์ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: