รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." วันที่ 18 ธันวาคม 2562

18 ธ.ค.62 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมทั้งได้ประชุมทีมบริหารเรื่องการปฏิบัติงานในหน้าที่และงานสำคัญต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่สุด

รูปภาพ: