เตรียมประเมินประสิทธิผลฯ

10 มิถุนายน 2562 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา พี่เลี้ยง คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนชัยและโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 

รูปภาพ: