เกลี่ยอัตรากำลังครู

26 เม.ย.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมโกศล โดยมีประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

รูปภาพ: