รดน้ำพระเถรานุเถระ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะ ร่วมพิธีสรงน้ำพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ จาก พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จ.แพร่

รูปภาพ: