การติดตามการฝึกประสบการณ์การนิเทศฯ ของผู้ฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป. บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามการฝึกประสบการณ์การนิเทศ นำโดยนายสานิตย์ โลหะ ผอ.กลุ่มนิเทศก์ฯ สพป.แพร่ เขต 2 และร่วมสังเกตการณ์การติดตามการฝึกประสบการณ์การนิเทศฯ ของศึกษานิเทศก์ จำนวน 9 ราย ซึ่ง สพฐ. ได้มอบเกียรติคุณบัตรให้ สพป.แพร่ เขต 1 ในฐานะที่เป็นสำนักงานเขตพื้นที่ต้นแบบในการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาสำหรับผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 

รูปภาพ: