ประชุมประจำเดือน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1 โดยได้นิมนต์ พระนพพล กิตติสาโร เจ้าอาวาสวัดหัวข่วง มาบรรยายธรรมะ เพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560 และเกียรติบัตรกิจกรรมยอดนักอ่านของห้องสมุด สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: