ผลงานวิชาการ ของนางสาวภาณุมาศ ดาวดึงษ์ รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดที่มีประสมด้วย สระ อา อู อี

ผลงานวิชาการ รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดที่มีประสมด้วย สระ อา อู อี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) ของนางสาวภาณุมาศ ดาวดึงษ์ พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร)   บทคัดย่อ