เตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ

นายธนากร  อึ้งจิตไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๔  ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทพวงศ์ ศาลากลางจังหวัดแพร่

ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นฯ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ 

อบรมการคัดกรองนักเรียน

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการคุ้มครองเด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพฐ. โดยใช้โปรแกรม Scan tool ๓ มีครูที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

วันสายใจไทย

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายปฐมพงศ์ ดอกแก้ว นายสมศักดิ์ อภัยกาวี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล ร่วมงานวันสายใจไทย ณ โรงยิม 1,000 ที่นั่ง อบจ.แพร่ 

ครูมืออาชีพแบบคู่ขนาน

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เปิดการอบรมและบรรยายพิเศษการดำเนินการอบรมพัฒนาข้าราชการครูมืออาชีพ สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพสูงยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 มี นางสุนิดา ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงาน

วันข้าราชการพลเรือน

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 อ่านสารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557  ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี ข้าราชการ  บุคลากรทางการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธี

จัดกิจกรรมอำลา

นายหอมแต่ง อ่องลออ ผอ.โรงเรียนบ้านในเวียงและคณะครู จัดกิจกรรมอำลาสถาบันให้กับนักเรียนชั้น ป. 6 ที่จบการศึกษา โดยมีนายนพ ศิวิลัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน และมีนายวรท รัตนบุรีวงศ์ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ให้เกียรติร่วมงาน

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed