ประชุมการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสพฐ. ซึ่งได้กำหนดให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษา เป็น “สถานีแก้หนี้” โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกับ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: