พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา

25 มกราคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา ตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ น้อมนำโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนเป็นการถวายความจงรักภักดี แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีการฝึกอบรมวันที่ 25 - 28 มกราคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก โดยมีนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยากรลูกเสือจิตอาสา และคณะครูสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรม

รูปภาพ: