กิจกรรมผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5

4 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และฟังพระธรรมเทศนา ตามกิจกรรมโครงการ “ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5” ภายใต้การ ขับเคลื่อน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดสุนทรนิวาส ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

คัดเลือกจดหมายข่าว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางพัทธ์ธีรา

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพปและรอง ผอ.สพป

3 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของ นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 1 และ นายกีรติ ชามัชฌิมา นายพรชัย นาชัยเรือง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 นายวรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 และ นายไชรัตน์ จินะราช รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ประจำเขตตรวจราชการที่ 16

ร่วมงานฌาปนกิจศพ

2 ธันวาคม 2564 ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อฉลวย อุทัศน์ อายุ 92 ปี ณ ฌาปนสถานเทศบาลสอง อ.สอง จ.แพร

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4

30 พฤศจิกายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของ นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1

1 ธันวาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของ นายสวัสดิ์ แสงขัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพะเยา

ประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 16

1 ธันวาคม 2564 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 - 18 ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขต

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed