พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา

24 มกราคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา ตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ น้อมนำโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 24 - 27 มกราคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มี นายสมบูรณ์ จงรักษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยากรลูกเสือจิตอาสา และคณะครูสังกัด สพป.แพร่ ร่วมกิจกรรม

รูปภาพ: