เอกสารโรงเรียน

เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที่ 3/2559 สอบราคาซื้อหนังสือวารสารและตำราและวัสดุทางการศึกษาสำหรับโรงเรียน

เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที่ 3/2559 สอบราคาซื้อหนังสือวารสารและตำราและวัสดุทางการศึกษาสำหรับโรงเรียน

สิ่งที่แนบมาด้วย: 
ประกาศ.pdf

แบบรายงานแผนการจักซื้อจัดจ้าง สพป.แพร่ เขต 1 ประจำปีปีงบประมาณ 2560

แบบรายงานแผนการจักซื้อจัดจ้าง สพป.แพร่ เขต 1 ประจำปีปีงบประมาณ 2560

สิ่งที่แนบมาด้วย: 
ประกาศ.pdf

(ประกาศ)สพป.แพร่ เขต 1 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารอเนกประสงค์(งานหลังคา)

(ประกาศ)สพป.แพร่ เขต 1 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารอเนกประสงค์(งานหลังคา)

สิ่งที่แนบมาด้วย:
ประกาศ.pdf

 

(ประชาสัมพันธ์) แจ้งการแต่งการสำหรับค่ายเยาวชน"คนดีของแผ่นดิน" วันที่ 19-20 ส.ค. 2559

นักเรียนที่จะทำการเข้าค่ายเยาวชน"คนดีของแผ่นดิน" และการอบรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ในระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านแต ให้นักเรียนแต่งกายเสื้อยึดกางเกงวอร์ม

(ประชาสัมพันธ์) โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปีการศึกษา 2558 และสถานีโทรทัศน์ ททบ.5 ได้มาอัดเทปรายการ"ช่วยโลกช่วยเรา" 3 เรื่องคือ การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ และการปลูกผักกางมุ้ง

โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปีการศึกษา 2558 และสถานีโทรทัศน์ ททบ.5 ได้มาอัดเทปรายการ"ช่วยโลกช่วยเรา" 3 เรื่องคือ การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ และการปลูกผักกางมุ้ง

ร่างขอบเขตงานจ้างก่อสร้าง (Terms of Reference : TOR) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนอนุบาลแพร่

ร่างขอบเขตงานจ้างก่อสร้าง (Terms of Reference : TOR) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว)

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

โรงเรียนอนุบาลแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 25

 

(ประกาศ) โรงเรียนอนุบาลเทพสุทรินท์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช2./28 ขนาด 4 ชั้น 12 ห้อง จำนวน 1 หลังโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทพสุทรินท์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช2./28 ขนาด 4 ชั้น 12 ห้อง จำนวน 1 หลังโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สิ่งที่แนบมาด้วย: 

(ประกาศ) โรงเรียนบ้านแม่แรม เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย

ประกาศโรงเรียนบ้านแม่แรม เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย

(ประกาศ) โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ประกาศ) โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) เรื่องประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.105/29 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่งบันไดขึ้น 2 ข้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) เรื่องประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.105/29 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่งบันไดขึ้น 2 ข้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

หน้า

Subscribe to เอกสารโรงเรียน