ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิงและส้วมนักเรียนชาย(โรงเรียนบ้านนาหลวง)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่๔๙ และส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf