การหารือแนวทางประชุมหน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน ร่วมกับกิจกรรมถนนคนเดิน จังหวัดแพร่

21 มีนาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ ใจภักดีผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายเกรียงไกร ทิศา ผอ.กลุ่มอำนวยการให้การต้อนรับ นายมังกร เนตรจำนงค์ กรรมการหอการค้าจังหวัดเเพร่ และคณะ ในการหารือแนวทางประชุมหน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน ร่วมกับกิจกรรมถนนคนเดิน จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดแพร่ และเกิดการค้าขาย โดยจัดบริเวณถนนเจริญเมืองตลอดทั้งสาย ตั้งแต่สี่แยกสถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่จนถึงสี่แยกตลาดบ้านทุ่ง ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน