การคัดเลือกภาพยนตร์สั้น การต่อต้านการทุจริตภายใต้หัวข้อ "Correct or Corrupt"

16 พ.ย.65 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการคัดเลือกภาพยนตร์สั้น การต่อต้านการทุจริตภายใต้หัวข้อ "Correct or Corrupt" โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เป็นคณะกรรมการ ประกอบด้วย นางภณิดา ทองประไพ นางวิมลสิริ ประเทือง นายอุเทน วีระคำ นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค และ นายธิติพงษ์ เสนาพงษ์ พนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการ

รูปภาพ: