ร่วมกิจกรรม "Fam Trip

26 เมษายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรม "Fam Trip ส่วนราชการและภาคเอกชนท่องเที่ยวโดยรถไฟสายประวัติศาสตร์ เด่นชัย - บ้านปิน และอำเภอลอง" เส้นทางการท่องเที่ยวเริ่มต้นจากสถานีรถไฟเด่นชัย แก่งหลวง สะพานรถไฟห้วยแม่ต้า สถานีรถไฟบ้านปิน และคุ้มเวียงคำ พิพิธภัณฑ์เมืองลอง วัดศรีดอนคำ พร้อมทั้งรับประทานขนมเส้นน้ำย้อย สูตรต้นตำรับเมืองลอง เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและของดีเมืองแพร่ใ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการขออนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

26 เมษายน 2566 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการขออนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 สพป.แพร่ เขต 1 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ร่วมประชุมการซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกล Video Conference

26 เมษายน 2566 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางพัทธ์ธีรา บุญทน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม DLICT และ นายธิติพงษ์ เสนาพงษ์ นักวิชาการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานควบคุมดูแลระบบประชุมทางไกลฯ เข้าร่วมประชุมการซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกล Video Conference ผ่านระบบการประชุมทางไกล Conference Application Zoom ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางพ

รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 17/2566

26 เมษายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายไตรยศ เสรีรักษ์ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทุกษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 17/2566 ประจำวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 ผ่านระบบ Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ.

การประชุม PA Support Team สพป.แพร่ เขต 1

25 เมษายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุม PA Support Team สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องวาสนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

การอบรม "พลังนิทาน สร้างเด็ก"

25 เมษายน 2566 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม "พลังนิทาน สร้างเด็ก" ซึ่งจัดโดย สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดแพร่ สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีคณะครูระดับประถมวัย สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมอบรม ณ ห้องสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

การประเมินผลงานเพื่อขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ประจำปีการศึกษา 2565

25 เมษายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินผลงานเพื่อขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปฐมวัย โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการ เข้าร่วมประเมินผลงาน ณ ห้องยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed