ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของเขตตรวจราชการที่ 16

วันที่ 13-14 กันยายน 2562 ผู้บริหาร สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมการประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย 1.จังหวัดเชียงราย 4 เขตพื้นที่การศึกษา 2. จังหวัดพะเยา 2 เขตพื้นที่การศึกษา 3.จังหวัดแพร่ จำนวน 2 เขตพื้นที่การศึกษา และ 4.จังหวัดน่านจำนวน 2 เขตพื้นที่การศึกษา และสพม.36-37 ณ โรงแรมเอ็ม บูทีค เชียงราย

โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

13 ก.ย.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง โดยมี น.ส.แสงทอง คำปันา ผอ.สตง. จังหวัดแพร่ น.ส.คนึงนิจ กลอนลาด และ น.ส.เกศลดา นาคสกุล นวช.ตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ  เป็นวิทยากรให้ความรู้

อบรมประกันคุณภาพ

9 ก.ย.62 สพป.แพร่ เขต 1 จัดประชุมdkiสื่อสารเชื่อมโยง​ประกันคุณภาพ​ภายในสู่การรับการประเมินภายนอกรอบที่ 4 สำหรับผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบงานประกันฯ ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2562 โดยมี นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

นำเสนอผลการดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.แพร่ เขต 1

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1 ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยมีนายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน

พุธเช้า ข่าว สพฐ.

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 4 ก.ย.62 ณ ห้องประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1

รับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับนายทองปอนด์ สาดอ่อน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 ซึ่งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงาน ของ สพป.แพร่ เขต 1 และได้ตรวจเยี่ยม เน้นย้ำนโยบายสำคัญของ สพฐ. ณ โรงเรียนอนุบาลแพร่ อ.เมือง จ.แพร่

คัดเลือกเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562

26 ส.ค.62 นายกนก อยูส่ิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed