สพป.แพร่ เขต 1 แสดงความยินดีกับนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ณ สพป.แพร่ เขต 1

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.แพร่ เขต 1 ครั้งที่ 1/2560

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 2/2560

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1

คัดเลือกผลงานดีเด่นรับรางวัล MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สพป.แพร่ เขต 1

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานดีเด่นรับรางวัล MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร และหน่วยงานสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปฏิบัติราชการจนเกิดผลดีและเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม

เชิญชวนร่วมบริจาคเสื้อผ้ากันหนาวและสิ่งของโครงการช่วยน้องเพื่อนพ้องช่วยลูกหลานต้านภัยหนาว ประจำปี 2560

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รับมอบเงินบริจาคจากกลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร พร้อมรับมอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาว จากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อโครงการช่วยน้องเพื่อนพ้องช่วยลูกหลานต้านภัยหนาว ประจำปี 2560 โดยผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ สพป.แพร่ เขต 1 

"พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้ง 6/2560 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ. สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรในสังกัดร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้อง Video Conference Room สพป.แพร่ เขต 1

การทดลองปฏิบัติจริงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เชิญโรงเรียนในสังกัด สพป. แพร่ เขต 1 ที่ได้รับงบประมาณเกิน 500,000 บาท มาทดลองปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สพป. แพร่ เขต 1 

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed