มอบทุน

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป. แพร่ เขต ๑ นำคณะผู้บริหาร นักเรียน รับเงินทุนการศึกษา กองทุนสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย เครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี ณ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๙ จังหวัดแพร่ โดยมี นายวรพงศ์  เตชะบุญ ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๙ ร่วมมอบและให้การต้อนรับ

พิจารณาเงินกู้ยืม

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน
เงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาสำหรับผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ มี นางสาวดรุณี  ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุม

อังกฤษสู่อาเซี่ยน

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ข้าราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑
ณ ห้องประชุมสักทองสพป.แพร่ เขต ๑  วิทยากรโดย นายชนินทร์ 
อมรบุตร อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้มีประสบการณ์
ในการใช้ชีวิตประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลายาวนาน

แม่หล่ายจุดแข่งขันศิลปะ

นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เยี่ยมจุดการแข่งขันสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ณ ร.ร.บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) มีกลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพลเป็นผู้ดูแล

ศิลปะฯส่งเสริมพิเศษ

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ กิจกรรมส่งเสริมพิเศษ โดยนายโสภณ  สุธรรม ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังค์วิทยาลัย)

ศึกษาดูงาน ร.ร.ควบรวม

ดร.สุวรรณ  นรพักตร์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต ๑ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พิจิตร เขต ๑ ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของ ร.ร.ควบรวม ณ ร.ร.บ้านสวนเขื่อน มี นายสง่า หมอนเขื่อน ผอ.ร.ร.บ้านสวนเขื่อน นายรณณยุทธ์ วงศ์พญา  ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งเหนือ นายเชิด คำปลิว ร.ร.บ้านแม่แคม นางสาวณัฐพิมล  ธรรมสรางกูร ผอ.ร.ร.บ้านดง และ นางสาวกัลยา ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการร่วมให้การต้อนรับ

ประชุม อ.ก.ค.ศ.

นายสุขุม  กันกา ประธานในการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี  นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้แทน ก.ค.ศ. และนายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมประชุม

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed