ติดตามลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 1 โดยมี ดร.สุรเสน ทั่งทอง เป็นประธานคณะติดตามและประเมินผลฯ ทั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง และโรงเรียนบ้านร้องกวาง

ร่วมแสดงความยินดีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธรรมรงศักดิ์ อินกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นไคร้ ในโอกาสที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลแพร่ ผอ.สกสค.จังหวัดแพร่ ผอ.สกสค.จังหวัดน่าน ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงเรียนอนุบาลแพร่

นิเทศติดตามบ้านห้วยม้า

นายประพันธ์ หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.แพร่ เขต 1 น.ส.สุมาลี ถิ่นสิทธิ์ นายพิพัฒน์ ใจภักดี นางฉัตรชนก ตันมา ศน.สพป.แพร่ เขต 1 นิเทศ ติดตามกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โรงเรียนบ้านห้วยม้า โดยมี นายจรัญ พันธ์กสิกรรม ผอ.รร.และคณะครูให้การต้อนรับ

ติดตามลดเวลาเรียนบ้านสุพรรณ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางวิไลวรรณ ดังก้อง นางทองสุข สุคันธมาลา นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย นางฉัตรชนก ตันมา ศน.สพป.แพร่ เขต 1 นิเทศ ติดตามกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รร.บ้านสุพรรณ โดยมี นายทวี มะทะ ผอ.รร.และคณะครูให้การต้อนรับ

นิเทศติดตามรัฐราษฎร์

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย นายพิพัฒน์ ใจภักดี นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 นิเทศ ติดตามกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รร.รัฐราษฎร์บำรุง โดยมี นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผอ.รร.และคณะครูให้การต้อนรับ

ประชุมกรรมการเขตฯ

พล.ต.ท.ไถง ปราศจากศัตรู ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ ณ ห้องประชุม 2 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นกรรมการและเลขานุการ

วางหรีดเคารพศพ

นายไพรสณฑ์ มโนยานะ นายเชษฐา สยนานนท์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1และคณะข้าราชการ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมวางหรีดและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่แต่ง โสภารัตน์ คุณแม่ของ นายถวิล โสภารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเลา ณ บ้านหนองน้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed