ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

การประชุมการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สังกัด สพฐ.

22 มีนาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์  ใจภักดี ผอ.กลุ่ม นิเทศ ติดตามฯ  ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม เข้าร่วมการประชุมการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สังกัด สพฐ.

กิจกรรม เนื่องใน "วัน อปพร."

22 มีนาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นาย ไตรยศ  เสรีรักษ์  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรม เนื่องใน "วัน อปพร." ประจำปี 2564 จังหวัดแพร่  โดยมี นายสมหวัง  พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี โดยมีการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ อปพร. พร้อมทั้งมอบโล่ รางวัล ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ ศูนย์ อปพร.

การประชุมการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สังกัด สพฐ. ในจังหวัดแพร่

22 มีนาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม เข้าร่วมการประชุมการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สังกัด สพฐ.

การประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค และทิศทางการพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16  ประจำปิงบประมาณ พ.ศ.

ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค และทิศทางการพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค และทิศทางการพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปิงบประมาณ พ.ศ.

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ในการฉีดวัดซีนโควิด-19 (Pfizer)

วันที่ 18 มกราคม 2565  นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเด็กนักเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ในโครงการ จังหวัดแพร่ Kick off ฉีดวัดซีนโควิด-19 (Pfizer) "สร้างภูมิหี้อละอ่อนน้อยเมืองแป้ปลอดภัย สบายใจ๋เมื่อไปโรงเรียน" โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ โรงพยาบาลแพร่ ให้แก่เด็กนักเรียนก่อนประถมศึกษา และชั้นประถมศึกษา เพื่อลดความรุน

การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA ONLINE)

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการประเมินคุณธรรมแล

บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันที่ 17 มีนาคม 2565  นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์  ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่าง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 กับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งมีการ มอบเก

การประเมินการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

17 มีนาคม 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประเมิน ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมสื่อสารทิศทางการพัฒนาการศึกษาและจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาระดับภาค/กลุ่มจังหวัด

17 มีนาคม 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมสื่อสารทิศทางการพัฒนาการศึกษาและจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาระดับภาค/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านช่องทาง Application zoom ณ ห้องประชุมยมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน