ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567

7 พฤศจิกายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1ผู้อำนวยการกลุ่ม, ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากร

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2565

7 พฤศจิกายน 2566 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2565 วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 ราย เด็กหญิงนัชชา ฟรานเชสก้า บอยด์, เด็กหญิงอลินรดา ทองคำ เด็กหญิงฐิตาภา คิดฉลาด และเด็กหญิงศุภมาศ อยู่สิงห์ ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ โดยมี

ทำบุญงานประเพณี "กิ๋นสลากหลวง" จังหวัดแพร่ ประจำปี 2566

6 พฤศจิกายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายสัญญา สิทธิเสนา นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมทำบุญงานประเพณี "กิ๋นสลากหลวง" จังหวัดแพร่ ประจำปี 2566 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร และบริเวณสี่แยกพรมวิหาร (สี่แยกน้ำพุ) อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส

รับรายงานตัวข้าราชการครู

6 พฤศจิกายน 2566 นายสัญญา สิทธิเสนา นางปนัดดา อุทัศน์  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาธิดา โพธิกุล ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 รับรายงานตัว นางคัทลียา เสาร์แดน ครูโรงเรียนปายวิทยาคาร สังกัด สพม.แม่ฮ่อนสอน ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สพป.แพร่ เขต

การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัดเขตตรวจราชการที่ 16 (Cluster 16)

6 พฤศจิกายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประธานกรรมการกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ 16 (เชียงราย พะเยา น่าน แพร่) เป็นประธานการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัดเขตตรวจราชการที่ 16 (Cluster 16) โดยมี นายสัญญา สิทธิเสนา นางป

พิธีมอบสนามเด็กเล่นนักเรียนอนุบาล โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง

วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบสนามเด็กเล่นนักเรียนอนุบาล โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ณ บริเวณสนามเด็กเล่นปฐมวัยโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง โดยมี นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนรัฐราษฎร์บำรุง เข้าร่วมในพิธีมอบสนามเด็กเล่นนักเรียนอนุบาล

การประชุมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)ปีงบประมาณ 2567

3 พฤศจิกายน 2566 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)ปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมโกศล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1โดยมี นายสัญญา สิทธิเสนา นางปนัดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุม

ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 1/2566

2 พฤศจิกายน 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายพิทักษ์ กาวีวน นายสัญญา สิทธิเสนา นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 1/2566 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference Zoom เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย จาก สพฐ.

รับรายงานตัว นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1)

1 พฤศจิกายน 2566 นายพิทักษ์ กาวีวน พร้อมด้วย นายสัญญา สิทธิเสนา นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1รับรายงานตัว นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 (รอบที่ 1)

30 ตุลาคม 2566 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 (รอบที่ 1) จำนวน 4 ราย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566และรับรายงานตัว นางปุณณดา แสงเก่ง ตำแหน่งครู รร.บ้านแม่หลู้ (รัฐรา

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน