ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

11 เมษายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และ นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัว นางสาวธีรวรรณ ถิ่นจันทร์ ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านบางปลาม้า สังกัด สพม.สุพรรณบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เรื่องย้ายและแต่งตั้งข้

ประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2564

8 เมษายน 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ณ ห้องยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีครูผู้รับ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ศาสนสถาน (วัดสุพรรณ) เนื่องในวันจักรี

นที่ 6 มกราคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ เสรีรักษ์ นายพิทักษ์  กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 บุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนชัย  โรงเรียนวัดเมธังกราวาส  โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก โรงเรียนบ้านแม่หล่าย โรงเรียนบ้านอ้อย  โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน  โรงเรียนอนุบาลแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ศาสนสถาน (วัดสุพรรณ) เนื่องในวันจักรี ณ วัดสุพรรณ ต.ป่าแม

“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

วันที่ 6 มกราคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า

ต้อนรับอาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา

5 เมษายน 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับอาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา ซึ่งมาติดตามและนิเทศการฝึกประสบการณ์ของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอการบรรจุและแต่งตั้ง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2565

5 เมษายน 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอการบรรจุและแต่งตั้ง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานศึกษ

ร่วมกิจกรรมโครงการบรรพชา - อุปสมบท พระภิกษุ สามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565

5 เมษายน 2565 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมโครงการบรรพชา - อุปสมบท พระภิกษุ สามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา และถวายกตัญญุตาคุณ 105 ปี ชาตกาล พระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ (หลวงปู่จี๋ กตสารมหาเถร) ระหว่างวันที่ 4-12 เมษายน 2565 ณ วัดพระบาทมิ่

รับรายงานตัวข้าราชการครู

5 เมษายน 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และ นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัว นางสาวจุฑรัตน์ ล่องหน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูโรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านห้วยอ้อย สังกัด สพป.แพร่ เขต 1

เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565

5 เมษายน 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการในการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบาย โดยการประชุมทางไกลผ่านร

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียน ทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

5 เมษายน 2565 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียน ทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 14 ปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน