ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

การคัดเลือกภาพยนตร์สั้น การต่อต้านการทุจริตภายใต้หัวข้อ "Correct or Corrupt"

16 พ.ย.65 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการคัดเลือกภาพยนตร์สั้น การต่อต้านการทุจริตภายใต้หัวข้อ "Correct or Corrupt" โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ.

การประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

15 พ.ย.65 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

ปฐมนิเทศและรับรายงานตัว

14 พ.ย.65 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล, นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฐมนิเทศและรับรายงานตัว ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 3 ราย คือ นายพรภวิษย์ หงษ์เจ็ด ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2 ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ (มิตรประชา) น.ส.พุทธชาติ ปริญญาน

ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565

14 พ.ย.65 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยมี นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชกา

อบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

13 พฤศจิกายน 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ พุทธจร ผอ.รร.บ้านหนองม่วงไข่ (ม่วงไข่วิทยาคาร) และน.ส.กนกวรรณ ศิริเลิศครูชำนาญการ รร.บ้านหนองม่วงไข่ (ม่วงไข่วิทยาคาร) เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)

12 พฤศจิกายน 2565 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ระดับสถานศึกษาณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรม

โครงการโลกสวยด้วยตาใส

11 พ.ย.65 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 กล่าวต้อนรับและแสดงความขอบคุณ ดร.นภดล ตันติพัฒนา ประธานโครงการโลกสวยด้วยตาใส และคณะ ในโอกาสมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 126 คน ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รับรายงานตัวข้าราชการครูย้าย

11 พ.ย.65 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ราย คือ นายนวรัฐ วรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านกล้อท้อ สังกัด สพป.ตาก เขต 2 ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์) สพป.แพร่ เขต 1 และ นางกนกลดา ยะปะนันท์

การประชุมคณะกรรมการ Admin คณะกรรมการรับลงทะเบียนและรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

11 พ.ย.65 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ Admin คณะกรรมการรับลงทะเบียนและรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน