ทิศทางการปฏิรูปการศึกษา

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมทางไกลด้วยระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ช่อง ๙ อ.ส.ม.ท. มี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ประธานการประชุม

รูปภาพ: