รับสมัคร รอง ผอ.,ผอ.ร.ร.

สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการรับสมัคร รอง ผอ.,ผอ.ร.ร.ในระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นางสุนิดา  ราชสิกข์ เป็นผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

รูปภาพ: