นิเทศเครือข่ายมิ่งเมือง

นายสุกิจ ยาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นิเทศ กำกับ ติดตาม และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง ในการเตรียมสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2557 

รูปภาพ: