สอบนานาชาติ

ายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประธานดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนวัดเมธังกราวาส

รูปภาพ: