มอบความสุขให้น้อง

นายพีรวัฒน์  ดีพอ รักษาการ ผอ.ร.ร.บ้านท่าวะ และคณะครูให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์  ตาทิพย์  หัวหน้าตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่พร้อมคณะ  ได้มาเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าวะตามโครงการส่งความสุขให้น้องน้อยบนดอยสูง และได้ติดตามโครงการพระราชดำริ  กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน การทำบัญชีต้นกล้า 

รูปภาพ: