ประชุมกรรมการลูกเสือสามัญ

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ต้านภัยยาเสพติด ในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: