เตรียมงานวันเด็ก

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ กำหนดจัดในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS(อบจ.กอเปา) โดยมีกิจกรรมการละเล่นของเด็กนักเรียนหลายรายการ

รูปภาพ: