เตรียมวางแผน

นายสุกิจ ยาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวสมจิตร เอื้ออรุณ และ นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประชุมเตรียมวางแผนยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านในเวียง อ.เมือง จ.แพร่

รูปภาพ: