ประชุมคณะกรรมการเขตฯ

พล.ต.ท.ไถง ปราศจากศัตรู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นกรรมการและเลขานุการ

รูปภาพ: