ผลสัมฤทธิ์การเรียน

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมสัมมนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: