ร่วมประชุมวิชาการ

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมประชุมวิชาการการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ครั้งที่ ๑๘ การแพทย์แผนไทยหัวใจแห่งความสุข โดย ศาสตราจารย์ธานินทร์  กรัยวิเชียร องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.เด่นชัย จ.แพร่

รูปภาพ: