ให้การต้อนรับคณะกรรมการกำกับติดตามและให้คำปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

11 มิถุนายน 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายสัญญา สิทธิเสนา นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการกำกับติดตามและให้คำปรึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งนำโดย นายศรัน อภิสิทธิเวช ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 อ.เมืองแพร่ จ.แพร่