บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต ของสพป.แพร่ เขต 1

11 มิถุนายน 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต ของสพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับ นายสัญญา สิทธิเสนา นางปนัดดา อุทัศน์ นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยของ สพป.แพร่ เขต 1 โดยผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ได้เน้นย้ำเรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แก่บุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 และได้มีการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 อ.เมืองแพร่ จ.แพร่