การประชุมเตรียมความพร้อมงานมหกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ใน 4 ภูมิภาค (จังหวัดแพร่) ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

10 มิถุนายน 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมงานมหกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ใน 4 ภูมิภาค (จังหวัดแพร่) ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายสัญญา สิทธิเสนา นางปนัดดา อุทัศน์ นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.แพร่ นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว ผอ.สพปแพร่ เขต 2 นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รอง ผอ.สพม.แพร่ นายประเสริฐ กำเลิศทอง รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และผู้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 อ.เมืองแพร่ จ.แพร่