ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

10 มิถุนายน 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ติดตามโครงการ "สุขาดี มีความสุข" และตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน และเน้นย้ำการเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) และโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ อ.สอง จ.แพร่