ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

17 พฤษภาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของนักเรียน โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) และโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง (อภิวังวิทยาลัย) อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ พร้อมทั้งตรวจความเรียบร้อยของสุขาภายในโณงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโครงการสุขาดี มีความสุข