การลงพื้นที่ของอนุกรรมการการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE

16 พฤษภาคม 2567 นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เข้าร่วมการลงพื้นที่ของอนุกรรมการการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดแพร่ ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ณ ห้องประชุมธรรมโกศัย ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายธงชัย บุตรนุชิต ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานกรรมการ เป็นประธาน