ประชุมเตรียมความพร้อมงานมหกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ใน 4 ภูมิภาค (จังหวัดแพร่)

16 พฤษภาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมงานมหกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ใน 4 ภูมิภาค (จังหวัดแพร่) โดยมี นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ สพป.แพร่ เขต 2 ททท.สำนักงานแพร่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ สำนักงาน สกร. จังหวัดแพร่ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมยมหิน สพป. แพร่ เขต 1