เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน (BIGDATA.DL) เขตจังหวัดนำร่อง 4 จังหวัด 14 เขตพื้นที่การศึกษา

13 พฤษภาคม 2567 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายสัญญา สิทธิเสนา นางปนัดดา อุทัศน์ และนางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลกรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน (BIGDATA.DL) เขตจังหวัดนำร่อง 4 จังหวัด 14 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ เลย แพร่ ชัยภูมิ อุตรดิตถ์ ในการประชุมชี้แจงระบบบริการฐานข้อมูลกลางการศึกษาทางไกล (BIGDATA.DL) ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference Zoom Meeting ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1