การประชุมการพัฒนาการเขียน รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีตามแนวทางโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

9 พฤษภาคม 2567 นางสาวพรนภา ประยศ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาการเขียน รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีตามแนวทางโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายอุเทน วีระคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และมีนายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู เข้าร่วมประชุม