เข้าร่วมงาน "สภากาแฟ" ประจำเดือนเมษายน 2567

10 เมษายน 2567 นางปนัดดา อุทัศน์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางสาวพรนภา ประยศ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางโสภา เครือแสง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางพัทธ์ธีรา บุญทน ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมงาน "สภากาแฟ" ประจำเดือนเมษายน 2567 ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงยุติธรรม (หน่วยงานในสังกัด) หอการค้าจังหวัดแพร่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ ณ ร้านอาหารบ้านแสงจันทร์แพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน