ห้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาวพรนภา ประยศ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1

9 เมษายน 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษา และบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาวพรนภา ประยศ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ประธานอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. สพป.แพร่ เขต 1 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ สส.จังหวัดเชียงราย ประธานคณะกรรมาธิการ การศึกษา (คนที่สอง) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเชียงราย ร่วมแสดงความยินดี