เยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานที่เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถในการนิเทศการศึกษา

4 เมษายน 2567 นางสาวพรนภา ประยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานที่เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถในการนิเทศการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนวัดต้นไคร้ บ้านต้นไคร้ ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่